OM

Ellen Kathrine Trelease Eriksen er utdannet ved konservatoriet i Tromsø og Norges

Musikkhøgskole, med mastergrad i utøvende klassisk slagverk. Som musiker har hun mange ulike oppdrag både som solist og i ensembler, innen klassisk og rytmisk musikk.
Ellen Kathrine jobber som slagverklærer i Lier kulturskole og på St. Hallvard vgs.

 

Kristian Øierud er utdannet ved Universitet i Oslo, med mastergrad i komposisjon.

Han er en svært allsidig komponist og arrangør. Han har blant annet skrevet musikk for orkester, kor og TV.

Som utøver trakterer han piano, synther og orgel. Kristian jobber som lærer i komposisjon, musikkhistorie og piano ved St. Hallvard vgs.


Duolouge jobber mot å finne en egen musikalske legering gjennom nyskapning,
improvisasjon og lek med lyd.

Duolouge består av komponist og pianist

Kristian Øierud og slagverker Ellen Kathrine Trelease Eriksen. 

Vi skaper musikk som beveger seg i feltet mellom elektronika, improvisert musikk og samtidsmusikk.